Vad är SFAM-kongressen?

Svensk förening för allmänmedicin är allmänläkarnas vetenskapliga och professionella förening. SFAMS:s ändamål är att på ett oberoende sätt främja utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom allmänmedicin. Varje år anordnar SFAM en kongress som en central del i detta arbete. Plats och ansvarig lokalförening varierar från år till år.

Prekongressen startar dagen innan kongressen och riktar sig till ST-läkare samt examinander som genomgår specialistexamen. En eftermiddag fylld med föreläsningar som avslutas med mingelkväll.

Kongressen smygstartar på onsdag förmiddag med nätverks- och rådsmöten, möten för examinander och möjlighet att anmäla sig till presymposium. Efter lunch är själva öppningen av kongressen och därefter pågår kongressen till fredag lunch. Programmet består av en blandning med föreläsningar i plenum, parallella spår med föreläsningar, symposium, workshop, posters m.m. Det finns också chans att träffa och nätverka med kollegor från hela landet under de sociala programpunkterna. År 2024 hålls bankettmiddagen på Uppsala slott!

Kontaktinformation

Vid frågor om programmet

Johan Birging Hultegård
E-post: kongress@sfam.se

Karin Salomonsson Wohlin
David Gyll
Anna Svensson
Elin Gahm
Mikael in de Betou
Natasha Brieger Noack

Vid frågor om anmälan
Reed & Mackay
E-post: congress.se@reedmackay.com
Tel: 018-18 35 35 (Telefontid tis - tors kl. 9.00 - 12.00) 

Reed & Mackay

Datum 

24–26 april 2024 med prekongress 23 april

Arrangeras av