Bekräftade föreläsare

John P.A. Ioannidis är professor inom medicin, epidemiologi och folkhälsa vid Stanford. Han är en föregångare inom metaforskning – hur vetenskaplig forskning genomförs och rapporteras. Ioannidis mest välkända artikel Why most published research findings are false, som publicerades 2005, beskriver hur många vetenskapliga resultat som publiceras är felaktiga på grund av till exempel publikationsbias och urvalsfel. Hans forskning kretsar kring hur förutsättningar skapas för bättre forskningskvalitet.

Keynote:  Evidence and guidelines: trustworthy or not

Linn O. Getz är professor i medicinsk beteendevetenskap och chef  för allmänmedicinsk forskning vid Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet i Trondheim. Hon är en engagerad förespråkare av allmänmedicinska kärnvärden och en hållbar utveckling av sjukvården.

Keynote: Core Values in general practice, a royal road to sustainable health care

Seamus O’Mahony är specialist inom gastroenterologi och tidigare verksam som kliniker och forskare vid University College Cork, Irland.
Hans böcker The way we die now (2016) och  Can medicine be cured? The corruption of a profession (2019) rör sig kring teman såsom övermedikalisering, den moderna vårdens utveckling och faran med att försöka mäta det omätbara. O’Mahony deltar i ett panelsamtal om hållbar utveckling av vården och avslutar kongressen med en keynote om döden.

Åsa Wikforss är professor i teoretisk filosofi vid Stockholms universitet. Hon är ledamot i Kungliga vetenskapsakademien och sitter i Svenska Akademien. Wikforss arbete rör sig kring teman som kunskap, sanning och det demokratiska samhällets förutsättningar. Hon har gett ut flera böcker, bland annat Alternativa fakta – om kunskapen och dess fiender (2017) som berör ämnet fakta- och kunskapsresistens utifrån ett filosofiskt perspektiv.

Keynote: Vad händer med kunskapen i postsanningens tid?
Foto: Roger Turesson

Åsa Wikforss / Foto: Roger Turesson

Minna Johansson är allmänläkare vid Herrestads VC, Uddevalla, och direktör för Global Center for Sustainable Healthcare. Hon har forskat kring screening och har tillsammans med bl.a. Gordon Guyatt lanserat begreppet Time-Needed-to-Treat (TNT), en metod för att utvärdera tidsåtgång av riktlinjer, som väckt stort intresse. Johansson kommer att föreläsa om hur man skapar förutsättning för en hållbar sjukvård.

Åsa Wikforss / Foto: Roger Turesson

Gustav Nilsonne är docent i neurovetenskap vid Karolinska Institutet. Han är en företrädare för open science/öppen vetenskap – ökad transparens och delning av data som kan stärka forskningens trovärdighet och leda till bättre nyttjande av befintlig forskningsdata. Nilsonne deltar under ett fördjupande seminarium om Öppen vetenskap och hållbar primärvård samt är keynote på torsdag förmiddag.

 Keynote: Så kan medicinsk forskning bli mer transparent och reproducerbar

Åsa Wikforss / Foto: Roger Turesson

Kontaktinformation

Vid frågor om programmet

Johan Birging Hultegård
E-post: kongress@sfam.se

Karin Salomonsson Wohlin
David Gyll
Anna Svensson
Elin Gahm
Mikael in de Betou
Natasha Brieger Noack

Vid frågor om anmälan
Reed & Mackay
E-post: congress.se@reedmackay.com
Tel: 018-18 35 35 (Telefontid tis - tors kl. 9.00 - 12.00) 

Reed & Mackay

Datum 

24–26 april 2024 med prekongress 23 april

Arrangeras av