Presymposium onsdag förmiddag 24 april

Psykiska symtom i primärvården – hur använder vi diagnoserna?

SFAM-kongressen 2024 inbjuder kongressdeltagare till presymposium onsdag förmiddag, innan själva kongressen drar igång. Presymposiet riktar sig till såväl ST-läkare som specialister i allmänmedicin och är ett bra alternativ för de läkare som redan är på plats onsdag förmiddag och inte har nätverksmöten eller examinandmöten inplanerade. Anmälan för presymposium finns i anmälningsformuläret till kongressen.

Johan Bengtsson, ST-läkare i psykiatri och postdoc vid Uppsala universitet, börjar dagen med att redogöra för vad en psykiatrisk diagnos egentligen är för någonting. Vi får en kort historisk exposé, samt en fördjupning av begreppen validitet och reliabilitet. Hur bör vi använda diagnoser på ett hållbart sätt? Behövs de ens? Varför, och till vad? Finns det alternativ till diagnoser?”

Efter fikat föreläser Sandra af Winklerfelt Hammarberg, specialist i allmänmedicin, kring hur vi allmänläkare använder diagnoser som utmattningssyndrom och depression. Af Winklerfelt Hammarberg har skrivit bl a boken Hej ångest: körskola till livet och är nyligen disputerad med avhandlingen Aspects of common mental disorders in primary care.

Psykisk ohälsa och psykiatriska diagnoser är ett fält som många av oss upplever vara ett svårt landskap att röra sig i och det kommer att finnas gott om tid för frågor, gruppdiskussioner och panelsamtal under förmiddagens symposium.

Tidigare fanns en begränsning på 120 platser men p.g.a. högt tryck till presymposiet har vi öppnat upp för fler att anmäla sig.

Kontaktinformation

Vid frågor om programmet

Johan Birging Hultegård
E-post: kongress@sfam.se

Karin Salomonsson Wohlin
David Gyll
Anna Svensson
Elin Gahm
Mikael in de Betou
Natasha Brieger Noack

Vid frågor om anmälan
Reed & Mackay
E-post: congress.se@reedmackay.com
Tel: 018-18 35 35 (Telefontid tis - tors kl. 9.00 - 12.00) 

Reed & Mackay

Datum 

24–26 april 2024 med prekongress 23 april

Arrangeras av